search
top

Atlas životního prostředí v Libereckém kraji

Co Atlas řeší?
Hlavním jeho tematickým zaměřením je životní prostředí. Nevyhýbá se ale ani dalším souvisejícím oblastem.

… a na jakém území?
Územní vymezení Atlasu je vztaženo k Libereckému kraji. Podle povahy tematiky se občas podívá na kraj v širším kontextu, občas se věnuje lokálním problémům.

Kdo mu bude rozumět?
Každý. Atlas je určen pro žáky a studenty základních a středních škol i laické uživatele z řad široké veřejnosti.

Nějaké návaznosti?
Je připravována webová podoba. Ta bude rozšiřovat rozsah informací, které jsou v tištěné verzi. Bude umožňovat uživatelskou práci s Atlasem. Do elektronické verze bude možné se propojit z tištěné prostřednictvím QR kódů, popř. ji bude možné vyhledat přímo na adrese http://atlas.kraj-lbc.cz. Plné spuštění elektronické verze je plánováno na září 2017.

A co zvířátka?
Ale ano… Atlas má svou aplikaci pro chytré telefony. Ta jej obohacuje o prostor, pohyb a zvuky s využitím technologie rozšířené reality (augmented reality). Můžete si prohlédnout některé hrady, zámky a rozhledny v Libereckém kraji, pokochat se majestátným pohybem zubra či zavytím vlka.

Mobilní aplikace je ke stažení na Google Play pod jménem Atlas Libereckého kraje.

Další informace: http://atlas.kraj-lbc.cz 

top