search
top

STŘEVLIK a ekologické výukové programy

Hlavní náplní činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIKu) jsou ekologické výukové programy pro mateřské, základní a střední školy.
Výukové programy probíhají v malebném městečku Hejnice v těsné blízkosti nejcennějších částí Jizerských hor. K dispozici jim je areál Střední školy hospodářské a lesnické se včelí a lesní učebnou a krásným lesoparkem.
Programy jsou připravovány tak, aby podporovaly přirozené modely učení prostřednictvím vlastního prožitku a přímého kontaktu s přírodou. Jejich cílem je poskytovat účastníkům praktické znalosti a dovednosti, které jim pomohou pochopit úzký vztah člověka a životního prostředí, a motivují je k environmentálně uvědomělému a odpovědnému jednání.
Vybrat si lze z bezmála 60 programů, které je možné absolvovat ve formě dopoledního či odpoledního bloku, jednodenního programu či celotýdenního pobytu. Aktuální nabídka je k dispozici na www.strevlik.cz.

kontakt:
STŘEVLIK, Jizerská 190, Hejnice
tel: 481 319 911
e-mail: info@strevlik.cz
www.strevlik.cz
facebook.com/strevlik

Další informace o STŘEVLIKu a ekologické výchově v Libereckém kraji můžete najít také na www.ekovychovalk.cz

top