search
top

Výtvarná soutěž k Mezinárodnímu dni zvířat

7.10.2017 10:00 - 11:00
ARCHA - Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec, Liberecký kraj

Program

  • Vyhodnocení soutěže a předání cen
  • Den zvířat v ZOO Liberec

Ke stažení: propozice
Již dvacátý ročník tradiční soutěže pro žáky základních škol Libereckého kraje proběhne ve znamení těžko uchopitelného tématu: Nechte nás žít a růst! Toto téma bylo vypůjčeno z mezinárodní kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou ohrožených druhů zvířat a rostlin v našem okolí a udržet ekosystémy našich běžných původních druhů v rovnováze, tak aby nedocházelo k jejich vymírání. Přispět k tomuto těžkému cíli může každý z nás tím, že nebude lhostejný a bude chránit přírodu v místě svého bydliště.
Soutěž bude věnována živočichům, kteří se nám na první pohled mohou zdát zbyteční a mnohdy se jich i bojíme. Různý hmyz, hadi a jím podobní mají však nezastupitelnou roli v ekosystému.
Tato tradiční výtvarná soutěž s tematikou zvířat každoročně usiluje o zamyšlení nad vztahem každého z nás k živé přírodě. Klade si za cíl poznávat živočichy různých biotopů a dává prostor vyjádřit své myšlenky v obrazech.
Výstava nejlepších prací vytvořených různými technikami pak bude k vidění od 6. do 31. října 2017 již tradičně v suterénu Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Bližší informace k soutěži najdete na www.zooliberec.cz/archa.

Tipy na výlet

Liberecká zoologická zahrada je nejstarší v bývalém Československu. Pouze zde můžete spatřit bílou formu tygra indického či monumentální takiny čínské. ZOO je se svou rozlohou 13 hektarů ideálním výletním místem pro rodiny s dětmi. Projíždí zde i výletní vláček. Více na http://6b.cz/nwNY.

top