search
top

Zemědělská olympiáda žáků středních odborných škol

18.4.2018 - 19.4.2018
Regionální agrární rada Libereckého kraje, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Liberecký kraj

Ke stažení: plakát akceharmonogram
Více najdete před akcí na www.sshlfrydlant.cz

Již potřinácté si žáci učebních a studijních zemědělských oborů prověří své znalosti a dovednosti ve farmářských disciplínách. Tradičně se klání zúčastní i mladí farmáři ze Saska. Akce přispívá k upevnění spolupráce mezi zemědělskými školami a zemědělskou praxí.

Fotogalerie – minulý ročník

top