search
top

Ekologická olympiáda – krajské kolo

20.4.2018 - 22.4.2018 0:00
36/02 ZO ČSOP při SCHKO Jizerské hory, Liberecký kraj

Ekologická olympiáda je soutěž středoškoláků z celé republiky zaměřená na porovnávání znalostí a dovedností z ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Letos se koná již třiadvacátý ročník.

Soutěž probíhá za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Účastní se jí tříčlenná družstva, která reprezentují školu či neziskovou organizaci. Je organizována na krajské úrovni. Vítězná družstva z krajů pak postupují do národního kola.

Součástí akce bude také terénní přírodovědná exkurze pro pedagogy.

Více najdete před akcí na www.souteze.zbojnici.cz

top