search
top

Zlatý list – krajské kolo pro Liberecký kraj

12.5.2018
36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, Liberecký kraj

Ke stažení: propozice
Zlatý list je tradiční přírodovědně – ekologická soutěž, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody a podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jejím cílem je umožnit setkání dětí s hlubším zájmem o přírodu. Šestičlenná družstva soutěží na okresní, popř. místní úrovni, odkud mohou postoupit do krajského kola a z něho ti nejlepší až do národního.

Na jednotlivých stanovištích soutěžní stezky prověří odborníci znalosti dětí z ekologie, ochrany přírody, geologie, zoologie, botaniky, ale i meteorologie či klimatologie. Družstvo je hodnoceno i dle praktické práce pro přírodu během celého roku. Další body je možné získat za plnění dobrovolných úkolů vyhlašovaných celostátně pro jednotlivá roční období.

Tradice této akce, která se dříve jmenovala Zelená stezka – Zlatý list, sahá až do sedmdesátých let minulého století. Letos probíhá již 46. ročník.

Více najdete před akcí na www.souteze.zbojnici.cz

top