search
top

Svatohubertské slavnosti

2.11.2018
SŠHL Frýdlant, Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice, Regionální agrární rada Libereckého kraje, Okresní agrární komora Liberec a Jablonec nad Nisou
Ke stažení: plakát k akci

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, pracoviště Hejnice a hejnické Mezinárodní centrum duchovní obnovy letos opět připraví ve spolupráci s řadou organizací tradiční Svatohubertské slavnosti jako hold patronu myslivců Svatému Hubertovi. Cílem akce, kterou hejničtí poprvé uspořádali již v roce 1992, je v duchu tradic poděkovat za práci všem, kteří se starají o přírodu, les i lesní zvěř.

Svatohubertské slavnosti v Hejnicích se každoročně těší velkému zájmu veřejnosti. Návštěvníci přijíždějící ze širokého okolí mohou vidět pestrou a početnou družinu Svatého Huberta v dobových krojích, ukázky sokolnictví, mši troubenou na lesní rohy a zpívanou pěveckým sborem i pasování nových mysliveckých adeptů. Slavnostní den bude zakončen Svatohubertskou veselicí s bohatou zvěřinovou tombolou.

Více najdete před akcí na www.sshlfrydlant.cz

top