search
top

Den Země – Tvoříme společně ekosystém

24.4.2019 9:00 - 15:00
Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, SOŠ a SOU 28. října 2707 v České Lípě, DDM Libertin Česká Lípa, AOPK ČR
Ke stažení: plakát k akci

Ekosystémy jsou základní jednotkou biologického systému Země – biosféry. Je to např. les, pole, rybník, také to může ale být akvárium nebo zkumavka s mikroorganismy. Právě tomuto obsáhlému a zajímavému tématu bude věnován program letošního Dne Země v českolipském muzeu. Na jednotlivých stanovištích se návštěvníci seznámí s prostředím, které znají, a to zcela novým pohledem. Vedle odborných stanovišť s praktickými ukázkami, budou v celém areálu muzea připraveny tvůrčí dílny a pohybové aktivity.

Návštěvníci budou mít po celý den volný vstup do expozic muzea a právě probíhajících výstav.

Na akci je nutné se přihlásit u muzejní lektorky Veroniky Ličaverové, DiS. (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089) nebo na přihlašovacím formuláři, který najdete na www. muzeumcl.cz.

Více najdete před akcí na www.muzeumcl.cz

top