search
top

Zemědělská olympiáda žáků středních odborných škol

24.4.2019 - 25.4.2019
Regionální agrární rada Libereckého kraje, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Ke stažení: pozvánka
Již počtrnácté si žáci učebních a studijních zemědělských oborů prověří své znalosti a dovednosti ve farmářských disciplínách. Tradičně se klání zúčastní i mladí farmáři ze Saska. Akce přispívá k upevnění spolupráce mezi zemědělskými školami a zemědělskou praxí.

Více najdete před akcí na www.sshlfrydlant.cz

 

Fotodokumentace z předchozích ročníků

top