search
top

Ekologická olympiáda – krajské kolo pro Liberecký kraj

26.4.2019 - 28.4.2019
36/02 ZO ČSOP při SCHKO Jizerské hory, Liberecký kraj

V přílohách najdete propozice ke krajskému kolu přírodovědně-ekologické soutěže pro studenty středních škol, k tradiční Ekologické olympiádě.

Jedná se o soutěž tříčlenných družstev středoškoláků ve znalostech v oblasti ekologie a ochrany přírody. Celostátním pořadatelem soutěže je Český svaz ochránců přírody, spoluvyhlašovatelem je MŠMT ČR. Soutěž je zařazena do kategorie B přehlídek a soutěží MŠMT a její výsledky jsou zapisovány do programu MŠMT Excellence.

Pořadatelem krajského kola je 36/02 ZO ČSOP ve spolupráci s Libereckým krajem, odborem životního prostředí a zemědělství. Hlavním tématem letošního 24. ročníku soutěže je „Management v ochraně přírody.” Každá škola může vyslat max. 3 tříčlenné soutěžní týmy.

V přílohách najdete podrobné propozice ke krajskému kolu soutěže, soutěžní řád, studijní materiály pro soutěžící a celostátní propozice soutěže.

V případě, že se rozhodnete pro účast v soutěži, je nutné vyplnit přihlášku pomocí webového formuláře na https://goo.gl/GQSF7n nejpozději do 15. 3. 2019.

Podrobné informace včetně všech materiálů ke stažení najdete na webových stránkách krajského kola: http://www.souteze.zbojnici.cz/eo.html nebo na ústředních stránkách soutěže https://www.ekolympiada.cz

Galerie – minulý ročník

top