search
top

Žabí noc

7.5.2019 20:30
Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě
Ke stažení: plakát k akci

Zajímavý přírodovědný program o obojživelnících Libereckého kraje bude připraven na okraji České Lípy. V úvodní části se návštěvníci seznámí s ocasatými (čolky) i bezocasými (žábami) obojživelníky, a to prostřednictvím poutavé prezentace doplněné nejen množstvím fotografií, ale také živými exempláři. Následovat bude poslech a určování jednotlivých druhů žab dle jejich hlasových projevů. To vše pod vedením odborného lektora zoologa Ing. Zdeňka Vitáčka.

Setkání na místě realizace: Výzkumná plocha pro obojživelníky Obecní les, v blízkosti podniku Grammer Automotive CZ s. r. o. Nevelká vodní plocha, ukrytá v řídkém lese po pravé straně, v blízkosti komunikace vedoucí od průmyslové zóny v Dubici, směrem na obec Sosnovou. Místo bude viditelně označeno.

Možnost parkování na příjezdové cestě nebo na protější straně silnice směrem k průmyslové zóně v Dubici.

Baterky, teplé oblečení a vhodnou obuv s sebou.

Bližší informace můžete získat u muzejní lektorky Veroniky Ličaverové, DiS.,ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089

Více najdete před akcí na www.muzeumcl.cz/ekoporadna.html

top