search
top

Land art festival Proměny

25.5.2019
Geopark Ralsko o.p.s., Do krajin o.s., Hillersche Villa e.V.

Ke stažení: program, tisková zpráva
Od roku 2016 pravidelně pořádá Geopark Ralsko mezinárodní land artové setkávání v krajině zaniklých obcí, při kterých umělci z mnoha zemí společně vytvářejí díla, která překlenují historii násilné přeměny krajiny pod Ralskem. Posláním aktivit je posílení kulturní identity místních obyvatel s krajinou v pohraničí, která prošla (stejně jako podobná místa v Sudetech) zásadní proměnou ve 20. století. Naším dlouhodobým cílem je vytvořit v krajině zaniklých obcí Ralska galerii pod širým nebem, která by dokázala oživit historii zaniklých obcí, provokovala reflexi, podporovala návštěvníky i místní obyvatele k vlastnímu tvoření, k vlastní aktivitě. Partneři z Norska a Islandu mohou k tomuto tématu přinést nové zkušenosti a prezentovat praktické způsoby aplikace site specifik přístupu v jejich regionech (např. opuštěný důl Velferden v Norsku). Naším společným tématem je hledání cesty, jak oživit a upozornit na zapomenutá místa a krajiny, jak propojovat netradiční přístupy a obory – přírodovědné disciplíny, umění, architekturu a historii – a jak to vše dělat s lidmi.

Blíží se čtvrtý ročník mezinárodního land-artového setkání v zaniklé obci Jabloneček. Umělci zde společně vytvoří díla, která oživí zapomenutá místa. Letos se nově akce zúčastní také tvůrci z Norska a Islandu. Kromě zvláštního stanu věnovaného právě jim, bude na festivalu 11 různých tvořivých dílen – škola bubnování a fujar, výroba šindelů, navlékání perel nebo tkaní z trav, výroba hraček a loutek i umělecky zaměřené dílny věnované modernímu focení se skleněnou koulí nebo sochařskému umění. Chybět nebude tradiční stone balancing (umění ve vršení kamenů). Bohatý program doplní koncerty a divadlo pro děti i dospělé.

Více najdete na www.festival-ralsko.com

 

Fotogalerie z minulých ročníků

top