search
top

Slavnosti lužickohorských luk

15.6.2019
Spolek přátel Lužických hor, Správa CHKO Lužické hory, Občanské sdružení Luž

Ke stažení: pozvánka
Již patnáctý ročník této zajímavé akce proběhne tradičně v Horní Světlé pod Luží. Opět bude cílem poukázat na potřebu šetrného zemědělského využití luk a pastvin i na význam a nutnost jejich údržby a ochrany.

Dopoledne bude připravena soutěž pro tříčlenná smíšená družstva středních škol, které se zabývají vzděláváním pracovníků pro zemědělství, lesnictví a ochranu přírody. Zúčastnit se budou moci i různé zájmové kolektivy.

Slavnosti lužickohorských luk jsou hojně navštěvovány veřejností a mají vždy velmi dobrý ohlas.

Více najdete před akcí na www.luzicke-hory.cz

top